top of page

DLA STUDENTÓW

W tej zakładce znajdą Państwo wszelkie informacje formalne dotyczące przygotowania wystąpienia lub posteru.

 

... a także obowiązujące terminy

ORGANIZATORZY

PLAN KONFERENCJI

Tu znajdą Państwo wszystkie informacje organizacyjne dotyczące konferencji, ale również terminarz i plan wykładów.

Interdyscyplinarna konferencja Diagnoza i Terapia ADHD

Konferencja „Diagnoza i Terapia ADHD” organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe SANITAS” działające na warszawskim Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.W ramach konferencji zaplanowane są wykłady gościnne doświadczonych specjalistów – diagnostów i terapeutów ADHD. Konferencja ma mieć przede wszystkim charakter edukacyjny i jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy sami mogą wziąć w niej czynny udział.

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

DIAGNOZA I TERAPIA ADHD

15-16 listopad 2013

Odsłaniamy pierwsze nazwiska wykładowców

 

  • prof. dr hab. n.med. Tomasz Wolańczyk z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

  • dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska - profesor nadzwyczajny UMCS, zainteresowania psychologia kliniczna i neuropsychologia dziecka

  • dr n. med Artur Kołakowski Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, superwizor – dydaktyk PTTPiB. Autor dwóch książek na temat ADHD. Specjalizuje się nie tylko w diagnozie leczeniu ADHD, ale także w terapii poznawczej i behawioralnej trudnych zachowań, zaburzeń odżywiania, OCD.

  • dr Wanda Baranowska wykładowca akademicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek honorowy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji i Incjatyw działających na rzecz osób z ADHD "ADHD.ORG.PL". Autor licznych artykułów w monografiach, periodykach popularno - naukowych oraz czasopismach naukowych polskich ( w tym o zasięgu międzynarodowym) i zagranicznych. Redaktor dwóch pozycji zwartych: ADHD - prawie normalne życie (2007), ADHD. Polemiki i badania ( w druku ). Zainteresowania naukowe: pedagogika dziecka z ograniczeniami rozwojowymi, pedagogika szkolna, relacje nauczyciel - uczeń.

  • mgr Anna Orylska Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktorant w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i Polskiej Akademii Nauk. Odbyła kilkumiesięczny staż w New York University School of Medicine, Child Study Center. Brała udział w programie klinicznym i naukowym w zakresie terapii grupowej, który był poświęcony dzieciom z zaburzeniami ADHD w wieku 7-11 lat w ramach Summer Program for Kids.

bottom of page